2. Ανάπτυξη της Ταυτότητας

 

Τι είναι;

Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας ενός ατόμου έχει να κάνει με τη μάθηση. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους κάποιες βασικές έννοιες. Αυτές είναι που τα βοηθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς λειτουργούν οι ίδιες μέσα στον κόσμο. Πρόκειται για τα λεγόμενα "μαθήματα ζωής". 

 

Επειδή όμως τα αυτιστικά άτομα βρίσκονται τις περισσότερες ώρες σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, δεν μαθαίνουν ή δεν κατανοούν επαρκώς πολλά από αυτά τα "μαθήματα ζωής". Για παράδειγμα, ίσως δεν κατανοούν την έννοια της αλλαγής και της συνέπειας, γι' αυτό και συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες συμπεριφορές, αναμένοντας ένα νέο αποτέλεσμα. Ίσως δεν καταλαβαίνουν την έννοια της δικαιοδοσίας άρα αρνούνται να αποδεχτούν οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός από τις δικές τους επιθυμίες, όπως δηλαδή κάνει ή συμπεριφέρεται ένα πολύ μικρό παιδί.

 

Τι κάνουμε; 

Υπάρχουν περίπου 30 βασικές έννοιες, οι οποίες δουλεύονται σε όλη αυτή τη φάση, ξεκινώντας από την "αλλαγή" και τελειώνοντας στην "Υπευθυνότητα". Κάθε έννοια εισάγεται με τη δημιουργία ενός μοντέλου από πηλό-πλαστελίνη. Στην συνέχεια, εξερευνούμε την έννοια αυτή στο περιβάλλον, στον πραγματικό κόσμο, αναζητώντας την μέσα από πραγματικά παραδείγματα. Έτσι, βοηθάμε τα αυτιστικά άτομα να την κατανοήσουν αφού πρώτα την βιώσουν. Μόνο όταν μια έννοια έχει ενσωματωθεί πλήρως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη. Έτσι δημιουργείται μια σταθερή βάση για νέες γνώσεις. 

 

Τι αλλαγές βλέπουμε;

Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας παρέχει μία αίσθηση του "εγώ" μέσα από τον κόσμο της αιτίας και του αποτελέσματος.  Έχουμε βιώσει μεγάλη επιτυχία με άτομα που έχουν διαγνωστεί Υψηλής Λειτουργικότητας. Παρ’ όλα αυτά, έχοντας υπομονή και ενσυναίσθηση, ακόμα και με άτομα με μειωμένες γλωσσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες, μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, μόλις ενσωματωθεί στο αυτιστικό άτομο ο προσανατολισμός του. 

 

Πόσο διαρκεί; 

Σαν γενικό κανόνα, λέμε να μαθαίνουμε μία έννοια την ημέρα αλλά αυτό μπορεί να πάρει όσο χρειαστεί ανάλογα με τις ικανότητες και τους ρυθμούς μάθησης του παιδιού. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, μπορούμε να μεταβούμε στην τρίτη φάση, την Κοινωνική Ενσωμάτωση

 

 

2. Ανάπτυξη της Ταυτότητας