3. Κοινωνική Ενσωμάτωση

 

Τι είναι;

Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν έρχεται φυσιολογικά σε κάποιον που βρίσκεται στο αυτιστικό φάσμα. Η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στα οικεία πρόσωπα. Μόνο όταν οι δύο πρώτες φάσεις (Εξατομίκευση και Ανάπτυξη της Ταυτότητας) έχουν ολοκληρωθεί, μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας στην κοινωνική ενσωμάτωση. Και αυτό γιατί, αν ένα άτομο δεν έχει την αίσθηση του εαυτού του και μία ολοκληρωμένη ταυτότητα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε όσους βρίσκονται γύρω του. Πάντα θα μειονεκτεί και θα φαίνεται κοινωνικά αδέξιο. Τώρα που το αυτιστικό άτομο έχει ολοκληρώσει τα πρώτα δύο στάδια, υπάρχει μία επαρκής βάση πάνω στην οποία χτίζεται η κατανόηση για το πώς λειτουργούν οι σχέσεις.

 

Τι κάνουμε;

Οι Έννοιες Σχέσεων έχουν σχεδιαστεί για να εξερευνούν τους διαφορετικούς τύπους σχέσεων που μπορούμε να έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Και πάλι αυτές οι έννοιες εξερευνώνται μέσα από τη δημιουργία μοντέλων από πηλό-πλαστελίνη, που ακολουθούνται από την βιωματική τους εμπειρία στον πραγματικό κόσμο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ατόμου. 

 

Τι αλλαγές βλέπουμε;

Μία σημαντική αλλαγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης παρατηρείται από τα συναισθήματα και τις αξίες των άλλων ανθρώπων και της «καθώς πρέπει» συμπεριφοράς τους. Κατά τ' άλλα, η κοινωνική ενσωμάτωση συμβαίνει όταν το άτομο συνειδητοποιήσει και ενεργά ψάξει την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Αρχίζει όταν το παιδί ψάχνει μία αγκαλιά από άλλους, δείχνει πράγματα για να κερδίσει την προσοχή της μαμάς, ή φέρνει πράγματα και επιδιώκει βλεμματική επαφή και ένα χαμόγελο.

 

Πόσο διαρκεί; 

Η Κοινωνική Ενσωμάτωση είναι το τελικό στάδιο της Προσέγγισης Αυτισμού  Davis®.  Η διερεύνηση και κατανόηση της λειτουργίας των ανθρώπινων σχέσεων είναι μία συνεχής προσπάθεια. Μόλις το αυτιστικό παιδί/ενήλικας έχει την αίσθηση της θέσης του στον κόσμο, μπορεί να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι στη ζωή. 

 
3. Κοινωνική Ενσωμάτωση
Περισσότερες φωτογραφίες
  • 3. Κοινωνική Ενσωμάτωση
  • 3. Κοινωνική Ενσωμάτωση