Mη-λεκτικός Αυτισμός

Η έρευνα ΝΟΙΤ είναι ένας ιδιαίτερος και πρωτοποριακός οργανισμός του Αυτισμού. Σκοπός είναι η ανάπτυξη εκείνων των στρατηγικών που θα υποστηρίξουν ακόμα και τα πιο σοβαρά αυτιστικά άτομα να μάθουν να συμμετέχουν πιο ολοκληρωτικά στη ζωή.

 

Ένα μικρό ποσοστό του αυτιστικού πληθυσμού, πιθανώς 10-15%, δεν έχουν αναπτύξει καθόλου γλωσσικές δεξιότητες. Η αποτυχία να αναπτυχθεί λόγος είναι μία ένδειξη του πόσο σοβαρά είναι. Μαζί με την αποτυχία να αναπτύξουν λόγο, πολλά από αυτά τα άτομα έχουν επίσης σοβαρούς περιορισμούς σε τομείς της αυτό-περίθαλψης, της κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργίας, καθώς σε εστίαση της προσοχής. Σχεδόν όλοι παρουσιάζουν τελετουργικές ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (συχνά αποκαλούνται στερεοτυπίες) ή αυτοτραυματίζονται. Αυτός ο περιορισμένος πληθυσμός των αυτιστικών ατόμων είναι ο αρχικός στόχος της έρευνας ΝΟΙΤ.

 

Ο Ronald D. Davis είχε διαγνωστεί ως "μωρό του Κάνερ" (Kanner’s baby). Η επιθυμία του να βοηθήσει και άλλους σαν κι αυτόν τον οδήγησαν σε 30 χρόνια εξερεύνησης μοναδικών και χωρίς φάρμακα στρατηγικών για να βοηθήσει αυτιστικά άτομα. Αφού επιτυχώς δημιούργησε την Προσέγγιση Αυτισμού Davis®, παρατηρήθηκε ότι ένα μέρος των ατόμων για τα οποία δημιουργήθηκε, ήταν ανίκανοι να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις στρατηγικές που ήταν θεμέλια για το Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μία μονάδα με την ονομασία ΝΟΙΤ ώστε να γεμίσει αυτό το κενό. Η λέξη ΝΟΙΤ είναι ακρωνύμιο του "Natural Orientation Inducing Tool" (Εργαλείο Επαγωγής Φυσικού  Προσανατολισμού).

 

Φυσικός Προσανατολισμός σημαίνει καθορισμός ακριβής αντίληψης. Η θεωρία μας περί προσανατολισμού είναι το άτομο να υπάρχει σε κατάσταση συνειδητότητας του εαυτού σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

 

Εργαλείο Επαγωγής είναι ένα εργαλείο που βοηθάει το άτομο να προκαλεί μία αλλαγή στο πώς αντιλαμβάνεται το περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λειτουργία του ΝΟΙΤ είναι να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει ένα άτομο ώστε να αποκτήσει ένα σταθερό προσανατολισμό. Δεν μπορεί να το προκαλέσει άμεσα αλλά τοποθετώντας ένα διεγερτικό ήχο στο ίδιο ακριβώς σημείο και σε συχνές επαναλήψεις (κάθε οχτώ δευτερόλεπτα) για πολλή ώρα, το άτομο μαθαίνει να διατηρεί την προσοχή του σε ένα μέρος. Διατηρώντας την προσοχή του σε ένα μέρος, μπορεί με ακρίβεια να αντιληφθεί τον κόσμο γύρω του από αυτό το μέρος. Όταν το κάνει αυτό, τότε λέμε πως το άτομο είναι "προσανατολισμένο". Μόλις το άτομο μπορεί να δημιουργεί μία προσανατολισμένη κατάσταση και να διατηρείται σε αυτή, πολύ γρήγορα όλες του οι αισθήσεις θα λειτουργούν σε αρμονία. Αυτό με την σειρά του διώχνει το χάος από το περιβάλλον και επιτρέπει στο άτομο να λειτουργεί μέσα από μία μόνο οπτική. 

 

Στα πρώτα άτομα που χρησιμοποίησαν το ΝΟΙΤ συμπεριλαμβάνονταν 16 μη λεκτικά αυτιστικά άτομα. Όλοι οι κηδεμόνες – φροντιστές αυτών που χρησιμοποίησαν την συσκευή, ανέφεραν σημαντικές αλλαγές που δείχνουν ότι αυτά τα άτομα έμαθαν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους πιο άμεσα και ήταν πιο ικανά να λάβουν πληροφορίες από αυτό. Αυτές οι αλλαγές περιλάμβαναν σημαντικά οφέλη στην εστίαση και την προσοχή, την αίσθηση του εαυτού, τις κινητικές δεξιότητες, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ομιλία. Η γλωσσική βελτίωση περιλάμβανε καλύτερη προφορά και καταλληλότερη χρήση της ήδη υπάρχουσας ομιλίας, όπως επίσης αναδυόμενη νέα ομιλία. Ένα πολύ επιτυχές περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες ήταν ικανό να μάθει να αναγνωρίζει λέξεις, ονόματα της οικογένειάς του μέσα σε μία εβδομάδα και τρεις φράσεις μέσα σε τρεις ημέρες. Πολύ σημαντικό, όλοι οι φροντιστές ανέφεραν λιγότερη αισθητηριακή ευαισθησία καθώς και μείωση των στερετοτυπικών συμπεριφορών και του αυτοτραυματισμού. 

 

 

Η συσκευή ΝΟΙΤ είναι τώρα διαθέσιμη μέσω των αδειοδοτημένων συμβούλων της Προσέγγισης Αυτισμού Davis®. Για περισσότερες πληροφορίες της συσκευής ΝΟΙΤ μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.noitresearch.org

 

 

Οι όροι Davis® και Προσέγγιση Αυτισμού Davis® είναι εμπορικά σήματα και υπηρεσίες του Ronald D. Davis. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis® και Προσέγγιση Αυτισμού Davis® μπορούν μόνο να παρέχονται από Συμβούλους που έκουν εκπαιδευτέι και αδειοδοτηθεί από τον Ronald D. Davis και την Διεθνή Ένωση Αυτισμού Davis ή την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis. Ο όρος NOIT™ είναι προϊόν του Ronald D. Davis. 

 

Mη-λεκτικός Αυτισμός