Η τριάδα των δυσκολιών

Οι δυσκολίες που μοιράζονται τα αυτιστικά άτομα έχουν 3 κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα παρακάτω:

 

1. Δυσκολία στην Επικοινωνία

Τα αυτιστικά άτομα ίσως έχουν δυσκολίες τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία λαμβάνοντας όσα τους λένε κυριολεκτικά.

 

 

2. Δυσκολίες στην Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Τα αυτιστικά άτομα δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα των άλλων και συχνά υστερούν όταν εκφράζουν τα δικά τους.

 

 

3. Δυσκολίες στην Κοινωνική Φαντασία

Η κοινωνική φαντασία είναι αυτή που μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε και να προβλέπουμε την συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, τις αφηρημένες έννοιες και να φανταζόμαστε καταστάσεις έξω από την καθημερινή μας ρουτίνα.

 

Για το μη αυτιστικό παιδί αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται φυσιολογικά κατά την αναπτυξιακή φάση. Τα αυτιστικά όμως άτομα δεν υφίστανται την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας με τον ίδιο αρμονικό τρόπο. Μπορούν να αναπτυχθούν εξαιρετικά σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενώ να υστερούν σημαντικά να σε ένα άλλο.

 

Ο Davis® ορίζει τρεις αναπτυξιακές φάσεις. Αυτές είναι: Εξατομίκευση, Ανάπτυξη της Ταυτότητας και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

 
Η τριάδα των δυσκολιών